• Trbovlje: 03 56 31 190
  • Zagorje: 03 56 55 120
  • info@zlu.si
Pridobitev izobrazbe
Tečaji in usposabljanja
Svetovanje in podpora učenju
Projekti
Brezplačno

Skrb za kakovost

SKRBIMO ZA KAKOVOST

Pojem kakovosti postaja osrednja tema sodobnega časa. V vsakdanjem življenju skoraj ni več področja, pri katerem ne bi govorili o kakovosti. Tudi na področju izobraževanja odraslih se zavedamo, da so za uspeh ustanove ključnega pomena kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter zadovoljstvo udeležencev in zaposlenih.

Zasavska ljudska univerza se je zavezala politiki kakovosti že v letu 2006, ko je pristopila k projektu POKI. ZLU skrbi za kakovost svojih storitev po modelu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. V projekt smo bili vključeni v obdobju 2006–2007, kjer smo se naučili celovitega pristopa k presojanju in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju odraslih.

Skrb za kakovost in zadovoljstvo udeležencev je naše glavno vodilo, zato tudi po zaključku projekta POKI nadaljujemo s celovitim sistemom vodenja in spremljanja kakovosti, tako kot narekujejo trendi v izobraževanju odraslih. Kakovost je postala naša stalnica, način dela in razmišljanja zaposlenih.

Našim udeležencem izobraževalnih programov, zaposlenim in predavateljem želimo zagotavljati najboljše pogoje za delo in njihovo osebnostno ter strokovno rast. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti.

Smo nosilci zelenega znaka kakovosti POKI, ki ga je podelil in podaljšal njegovo uporabo Andragoški center RS. ZLU ima z omenjenim znakom certifikat, s katerim dokazuje, da skrbi za kakovost izobraževanja odraslih.

Od leta 2009 dalje imamo vpeljan model sistematičnega razvijanja in presojanja kakovosti tudi v svetovalni dejavnosti.

Od 2011 dalje pa tudi usposobljenega Svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Namen slednjega je bil uvesti profesionalno delo za razvoj kakovosti na ZLU, nenehno rast kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo svetovalec nudi vodstvu, učiteljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja.

V letu 2014 smo bili izbrani za sodelovanje v Zunanji ekspertni evalvaciji. Projekt je vodil ACS, namen projekta je bil pridobiti kakovostno zunajo povratno informacijo o tem kako dobri smo. Zunanje presojevalke so na podlagi pripravljene samoocene in obiska pri nas pripravile poročilo ekspertni zunanji evalvaciji. V decembru 2014 smo za celovito in sistematično delo na področju kakovosti dobili tudi priznanje-potrdilo o Ekspertni zuanji evalvaciji.
Potrdilo nam pomeni potrditev, da imamo dobro vzpostavljen notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter da zagotavljamo celovito in kakovostno podporo udeležencem pri izobraževanju. Zelo smo ponosni nanj. Hkrati pa načrtujemo in izvajamo že nove aktivnosti, s katerimi bomo svoje delo še izboljšali.

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/

Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved
03 56 55 122
polona.trebusak@zlu.si
Polona Trebušak, univ. dipl. inž., mag. posl. ved


Pridruži se nam

12835 IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH UR
8292 ZADOVOLJNIH UDELEŽENCEV
120 PREDAVATELJEV
* Podatki veljajo za leto 2018
PRIDRUŽI SE NAM ŠE TI
Copyright © 2019 Zasavska ljudska univerza, vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Avtorji